Publicerad: 2019-02-21

Belgienbesök hos Centrum för flerspråkighet

Besök från Belgien

På bilden ser vi verksamhetsledare på CFF, Elin Wikström tillsammans med lektorer från Department of Applied Psychology Campus Howest Brugge – Bruges

Centrum för flerspråkighet (CFF) har haft besök av blivande psykologer och socionomer från Belgien, som är intresserade av vårt arbete med nyanländas lärande samt modersmålsundervisning.

Gästerna har tillsammans med CFF:s personal diskuterat effekter av emigration och dess påverkan på samhället.