Klagomålshantering på skolverksamheten

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, gymnasieskolan eller elevhälsans medicinska insats? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete. Våra skolor och förskolor arbetar med att ständigt utveckla sina verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för skolans och förskolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan/förskolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

Kontakta

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.  Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal bör du istället vända dig till förskolechefen eller rektorn. Du bör också vända dig direkt till förskolechefen eller rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta förskolechef/rektor i andra hand
Prata med förskolechef/rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i tredje hand
Om du vill kan du vända dig direkt till barn- och uttbildningsförvaltningen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av förskolechef/rektor.

Lämna din synpunkt via formulär

För att lämna dina synpunkter digitalt klickar du på länken Synpunkterlänk till annan webbplats.
Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Om du inte har möjlighet att registrera dina synpunkter digitalt går det bra att skicka dem med postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till barn- och utbildningskontoret.

Vad händer efter du inkommit med ett klagomål? 

Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Då kan du kontakta respektive verksamhetschef alternativt barn- och utbildningsförvaltningens kansli.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formulär: Anmälan om klagomål länk till annan webbplats