Humlan

På Humlans avdelning har vi för tillfället 22 barn inskrivna i åldrarna 3-4 år. Vi som arbetar på Humlan för närvarande är Carina, Alexandra, David, Elin och Tamara.