Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-05-19

Elprogrammet är etg-certifierat

Elteknikbranschen driver utbildningskonceptet Eltekniksbranschens Gymnasieskolor (ETG) för att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen till elektriker. Syftet är att försörja elteknikbranschen med välutbildade elektriker som är rustade för framtidens utmaningar.

El- och Energiprogrammet på Ållebergsgymnasiet kommer fr.o.m. terminsstarten hösten 2017 vara en del av ETG Sverige.

I dag är 32 skolor partners. Skolorna får genom ETG-konceptet en kvalitetssäkrad utbildning som utgår från branschens krav och företagens behov. Genom att bli ETG-partner får lärarna tillgång till ett nätverk med kollegor i samtliga yrkesämnen inom El- och energiprogrammet. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att utveckla pedagogik och undervisningsmaterial.

År 2007 gick elteknikbranschens parter, Elektriska installatörsorganisation EIO och Svenska Elektrikerförbundet SEF ihop och startade Elteknikbranschens gymnasium i Nyköping. Utbildningen blev snabbt populär. Till skillnad från andra elteknikutbildningar är lärlingsutbildningen integrerad i den 3-åriga gymnasieskolan vilket innebär att de som klarar utbildningen får ett yrkescertifikat. Det gör att de kan anställas som elektriker direkt efter studenten.

Sedan starten 2011 har ett femtontal årskullar elever genomgått utbildningen. Av de som fått ut sitt yrkescertifikat har cirka 90 procent fått jobb inom branschen.

Till eleverna som väljer att läsa på El- och energiprogrammet säger vi så här:

Som ETG-elev kan du vara säker på att få relevanta kunskaper eftersom företagen i branschen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningen. Det ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom du får med dig kunskap och kompetens som matchar företagens framtida behov.

Vi som arbetar som lärare på El- och energiprogrammet vet att detta kommer stärka utbildningen och göra den mer attraktiv. Det kommer ställa högre krav på oss lärare och den utbildning som vi bedriver vilket är positivt. ETG certifieringen av Ållebergsgymnasiet gör att skolan återigen visar framfötterna när det handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kommande arbetsliv för de elever som läser här.