Yrkesträning

Vårt 4-årsprogram är en utbildning inom Gymnasiesärskolans individuella program.

Varje elev har en individuell studieplan. Undervisningen sker i anpassad miljö utifrån elevens egna förutsättningar, behov och intressen.

Eleven får möjlighet till praktik för arbetsliv eller daglig verksamhet. Praktiken är individuell och anpassad efter de behov som elev har gällande tid och innehåll. Undervisningen strävar efter att förbereda eleven för ett meningsfullt vuxenliv med boende, arbete och fritid.

Programstruktur
Svenska200
Matematik150
Samhällsorientering170
Idrott och hälsa280
Estetisk verksamhet70
Yrkesträning och praktik2 730
TOTALT3 600

Rektor Yrkesträning
Jan Callenvik
jan.callenvik@edu.falkoping.se
0515-88 60 15

Yrkesträning
0515-88 62 40
0515-88 62 42
0515-88 62 47
0515-88 62 90

Besöksadress
Hjelmarsrörsgatan 2

Postadress
521 81 Falköping