Individuellt  program

Individuellt program är en fyraårig utbildning inom gymnasiesärskolan.


bokstaven L
Lust att lära.
Lita till sin egen förmåga.
Lika värde.
Lära för livet!