Gymnasiesärskolan

Ållebergsgymnasiet erbjuder två program:
Det nationella programmet Hälsa, vård och omsorg och Individuellt program.

För elever som påbörjat sin gymnasieutbildning före läsåret 2013/2014 finns på Ållebergsgymnasiet två individuella program: Yrkesträning och Verksamhetsträning.

Programmen pågår i fyra år och utgår från det du kan, det du behöver lära dig mer om och det du är intresserad av. Grunden i vår undervisning är att ge varje elev, oavsett behov och förutsättningar, en trygghet för ett framtida meningsfullt vuxenliv.

Vi ägnar mycket tid åt estetisk verksamhet, mat, hälsa, naturen och miljön.

I verksamheten finns spetskompetens inom följande områden:

  • Teckenkommunikation
  • Tydliggörande pedagogik
  • Taktil stimulering
  • Individuellt anpassad datorundervisning
  • Autismverksamhet

Kontakt


Besöksadress:

Hjelmarsrörsgatan 2

Postadress
521 81 Falköping

Rektor
Jan Callenvik
jan.callenvik@edu.falkoping.se
0515-88 60 15


Studie- och yrkesvägledare Gymnasiesärskolan
0515-88 60 00
0515-88 63 18