Dotorpsskolans fritidshem

Dotorpsskolans fritidshem har två avdelningar med ett nära samarbete. På lilla fritids går barn från förskoleklass till år 1, och på stora fritids från år 2-5. Fritids följer upp skolans arbete och ordnar många roliga och lärorika aktiviteter samtidigt som den fria leken är prioriterad. Varje dag ansvarar fritidspersonalen för hälsofrämjande rastaktiviteter samt ett aktivt värdegrundsarbete. Varje dag ansvarar fritidspersonalen för hälsofrämjande rastaktiviteter samt ett aktivt värdegrundsarbete.