Unikum och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

I Falköping har vi valt Unikum som ett digitalt verktyg för elever, lärare och vårdnadshavare då det gäller processen kring den skriftliga individuella utvecklingsplanen och som stöd för utvecklingssamtalet. Detta för att säkerställa att eleverna får en röd tråd genom sin skolgång, och att de tillsammans med sina vårdnadshavare kan följa sin egen utveckling i varje skolämne.

Syftet med Unikum är att...

  • synliggöra barns och elevers utveckling samt underlätta och förbättra uppföljningen
  • lättare koppla till läroplanens mål
  • underlätta delaktighet från elever och föräldrar
  • få en smidig kanal för dialog mellan hem och skola
  • stödja en likvärdighet i dokumentation
  • skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola

Säkerhet

Unikum kräver inloggning och inga obehöriga får tillgång till uppgifterna. Alla vårdnadshavare ska erbjudas inloggning i Unikum. Eleverna får egen inlogg i åk 4. Uppgifterna i Unikum sparas fem år efter att eleven slutat grundskolan i kommunen. Därefter tas uppgifterna bort.

Inga uppgifter som kan klassas som integritetskänsliga hanteras i webbverktyget. Med integritetskänsliga uppgifter avses känsliga uppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen, men även uppgifter som omfattas av sekretess eller rör den enskildes personliga förhållanden. Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper.

Elever, vårdnadshavare och pedagoger ska i verktyget endast skriva sådant som har med skolarbetet att göra. Det är extra viktig att tänka på i de fall som det finns skrivfält, där man kan skriva fritt.

Guide

Unikum instruktion för föräldrar på arabiska

Unikum instruktion för föräldrar på somaliska

Fler bra länkar...

  • Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om Utvecklingssamtalet och den Skriftliga individuella utvecklingsplanen
  • www.unikum.netlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - här hittar du också instruktionsfilmer

Inloggning till Unikum

Länk till inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för elever och vårdnadshavare.

Länk till Unikums hjälpsidor

Hjälpsidor Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster