Kontakt skolskjuts

Skolskjutsansvarig

Sonja Neuman Hall (t o m 25/8)
0515-88 53 51
sonja.neumanhall@falkoping.se


Från och med 27 augusti 2018
Skolskjutsansvarig
Sarah Cato
0515-88 53 51
sarah.cato@falkoping.se

Besöksadress
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9

Postadress
521 81 Falköping