Samrådsmöten om skolorganisation

Samråd om skolorganisation mellan föräldrarepresentanter och politiker/ arbetsgrupp


Datum för träffar:

Hösttermin 2018
18 sept 2018 - kl 18–20
27 nov 2018 - kl 18–20

Tidigare träffar har varit:
Hösttermin 2017
5 dec 2017 kl 18
Vårtermin 2018
27 feb 2018 - kl 18–20
8 maj 2018 - kl 18–20

Inbjudningar

Minnesanteckningar och övrigt material

Frågelåda