Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning

I den verksamhetsförlagda utbildningen får lärarstudenterna följa utvecklingen i den pedagogiska verksamheten på våra enheter i Falköpings kommun.

VFU genomförs i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, musikskola, vuxenutbildning samt även inom annan pedagogisk verksamhet av intresse för det blivande läraryrket.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är integrerad med studenternas studier på högskola/universitet och ska bidra till att lärandemålen uppnås.

Falköpings kommun har i nuläget 54 studenter som tillhör vårt VFU-område. 32 av dessa läser på HLK i Jönköping. Från Karlstad universitet tar vi emot 17 studenter. Vi tar också emot enstaka studenter från andra lärosäten som t.ex. Göteborg, Umeå, Halmstad och Linnéuniversitetet. Skövde högskola har yrkeslärarutbildning och Ållebergsgymnasiet tar emot dessa studenter i sina olika program.

Belastningsregister och tystnadsplikt

  • Inför varje VFU-period ska studenten visa upp utdrag ur belastningsregistret för rektor/förskolechef på sin VFU-plats.
  • Information om och underskrift på sekretessbevis ska också ske inför varje ny VFU-period.

VFU-samordnare