VISA – Vägledning Inför Studier och Arbetsliv

Hjälp oss att skapa det framtida Falköping!

Under vårterminen i år 8 gör alla elever kvalificerade arbetsplatsbesök inom offentlig sektor. Motsvarande arbetsplatsbesök  inom det privata näringslivet genomförs under höstterminen i år 9. Dessa besök är viktiga för att ungdomarna skall få aktuell kunskap om olika yrken och arbetsplatser. Dessutom är besöken en möjlighet för er att väcka intresse för Era arbetsplatser. Med tanke på den omfattande generationsväxling som förestår inom den offentliga sektorn, är det en viktig aspekt.

Vi hoppas att du har möjlighet att ta emot ungdomar på din arbetsplats.

För arbetsplatsbesöken i åk 8 gäller:

Eleverna besöker arbetsplatserna i grupper om 2–5 personer under 1–3 dagar.

Besöken förbereds i skolan. Man lär sig allmänt om arbetsmarknaden och särskilt om de olika arbetsplatserna. Eleverna tar fram frågor som man vill ställa vid besöken och man diskuterar hur man uppträder vid besök på en arbetsplats.

Besöken följs upp i skolan. Grupperna redovisar för varandra, varigenom varje elev får kunskap om fler arbetsplatser än den/de man själv besökt.