Likabehandling/Mobbning

Likabehandling

Varje förskola/skola har upprättat likabehandlingsplaner utifrån en kartläggning av verksamheten. Dessa planer följs upp och revideras årligen.

Ingen elev ska behöva vara rädd i skolan. Att elever känner sig trygga och trivs i skolan är en förutsättning för fungerande inlärning. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Se respektive enhets likabehandlingsplan.

Mobbning

Samtliga skolor ska bedriva ett förebyggande arbete mot kränkande behandling och mobbning.

Omfattningen av detta arbete kan dock variera mellan olika skolor, bland annat beroende på hur vanligt det är med mobbning på skolan.

Skolorna har i dag möjlighet att själva utforma sitt arbete mot mobbning eller att använda sig av något av de specifika pedagogiska program för att förebygga och åtgärda mobbning. Detta förutsatt att arbetet bedrivs i enlighet med de lagar och förordningar som gäller.

Läs mer på enheternas egna webbsidor.

Kontakt

Kontakta respektive rektor.