Hot och våld

Vad gör jag?

 

 • Andas djupt och försök bevara ditt lugn
 • Kalla på fler vuxna
 • Beslagta vapen eller tillhygge om bedömningen är att det är möjligt utan risk för skada
 • Ring 112 om situationen kräver
  Ring 114 14 om situationen ej är akut/rådgivning
 • Hjälp hotad/skadad att ta sig till annan plats om så är lämpligt utifrån skadans art
 • Lämna aldrig den drabbade ensam
 • Lugna ner situationen
 • Kontakta rektor/verksamhetschef
  Telefonlista
 • Kontakta vårdnadshavare
 • Lämna inte ut information till massmedia, utan hänvisa till skolchef