Information till nyanlända

Den svenska skolan för nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns bland annat filmer som är cirka 5 minuter långa om den svenska skolan på följande språk:

  • svenska
  • arabiska
  • persiska
  • polska
  • somaliska
  • thailändska


Det här är den svenska skolan

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Leken är viktig i förskolan. När barnet fyller 6 år kan det börja i förskoleklass. Både förskola och förskoleklass är frivilliga.

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år. 

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan. Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20; asylsökande innan de fyller 18 år. Men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola, eller för att börja jobba direkt.