Grundskolor i Falköping

Grundskolan i Falköpings kommun erbjuder ditt barn en god, kreativ och utvecklande skolmiljö. Vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn och att alla ska känna att de möts med respekt och tilltro. Vi vill att alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från hösten det år de fyller 7 år och den är gratis. Grundskolan består av nio årskurser och skolplikten gäller under dessa nio år. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Fel vid laddning av objekt.