Broddetorpsskolan

Broddetorps skola, förskola och fritidshem ligger i den vackra bygden vid Hornborgasjön, cirka 2 mil från Falköping. Lokalerna inrymmer även idrottshall och bibliotek.

Det går cirka 75 elever på skolan i förskoleklass - år 5. Vi arbetar delvis åldersblandat och anpassar grupper efter barnens behov och personalens kompetens. På förskolan finns det 45 inskrivna barn i åldern 1-5 år. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, LPFÖ 98. På fritidshemmet finns det 58 inskrivna barn, i åldern 6-11 år.
             
Vi arbetar en del med naturen och vi är stolta över vår fina skolskog.