Fristående skola

Det finns en fristående grundskola i Falköping.

Thoren Framtid

Tho­ren Fram­tid i Falköping erbju­der fri­tids­verk­sam­het och grund­skola från för­sko­le­klass till klass nio.

Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som för­be­re­der ele­verna för framtiden. Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan.
Välkommen!

Thoren Framtid är en F-9 skola och har även ett fritidshem.

Webb:
http://thorenframtid.se/har-finns-vi/falkoping/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster