Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.