Förskoleklass

Obligatorisk förskoleklass

Numera är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.