Samrådsmöten om skolorganisation

Samråd om skolorganisation mellan föräldrarepresentanter och politiker/arbetsgrupp

Här kan du läsa minnesanteckningar från dessa samrådsmöten.

Datum för träffar:

Vårterminen 2020

  • 12 maj kl 18 - Inställt
    På grund av det rådande läget med Covid-19 har vi tyvärr tvingats ställa in samrådsmötet den 12 maj. Vi hoppas kunna komma igång med samrådsmöten igen till hösten.

Minnesanteckningar och övrigt material

Här kan du läsa anteckningar från samrådsmöten och eventuella presentationer.

Frågelåda_______________________________________________________________________________

Tidigare träffar har varit:

Höstterminen 2019
24 september 2019 kl 18-20
19 november 2019 kl 18-20
Vårterminen 2019
5 mars kl kl 18–20
21 maj kl 18–20
Hösttermin 2018
18 sept 2018 - kl 18–20
27 nov 2018 - kl 18–20
Hösttermin 2017
5 dec 2017 kl 18
Vårtermin 2018
27 feb 2018 - kl 18–20
8 maj 2018 - kl 18–20