Samrådsmöten om skolorganisation

Samråd om skolorganisation mellan föräldrarepresentanter och politiker/arbetsgrupp

Här kan du läsa minnesanteckningar från dessa samrådsmöten.

Datum för träffar:

Vårterminen 2020

  • 12 maj kl 18

Minnesanteckningar och övrigt material

Här kan du läsa anteckningar från samrådsmöten och eventuella presentationer.

Frågelåda________________________________________________________________________________

Tidigare träffar har varit:

Höstterminen 2019
24 september 2019 kl 18-20
19 november 2019 kl 18-20
Vårterminen 2019
5 mars kl kl 18–20
21 maj kl 18–20
Hösttermin 2018
18 sept 2018 - kl 18–20
27 nov 2018 - kl 18–20
Hösttermin 2017
5 dec 2017 kl 18
Vårtermin 2018
27 feb 2018 - kl 18–20
8 maj 2018 - kl 18–20