Publicerad: 2019-11-28

Noggrann projektering sparar många skattekronor

Kommunens långsiktiga satsning på den nya skolorganisationen fortsätter som planerat. Stora investeringar görs i nya skolor/förskolor och kostnader
kan lätt skena iväg. Men kommunens fastighetsavdelning har full
koll på byggprojekten.

Richard Lööv

Richard Lööv, byggprojektledare för Trollet.


Så här långt är Gustaf Dalénskolan i Stenstorp, Åsarps skola och förskola helt klara liksom förskolorna Urd, Junibacken och Trollet i Falköping.

Broddetorps skola/ förskola har byggts om och Mössebergsskolans nya byggnad är klar för inflyttning i januari.

Förskolan i Kinnarp blir klar till våren 2020.

 

Kontinuerlig uppföljning av tidsplan och budget


Alla byggprojekt kräver noggranna upphandlingar, projekteringar och regelbundna
uppföljningar av fastighetsavdelningen.


− Vi har tre duktiga byggprojektledare som har fått stor rutin. De har koll på att varje
projekt håller budget och tidsplan, säger Jan Aurén, biträdande förvaltningschef på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Var fjärde månad sker en rapportering till förvaltningsledningen och politikerna i tekniska nämnden.

Nästa år ska Platåskolan börja byggas och det projektet beräknas till cirka 400 miljoner
kronor.

Läs mer alla byggprojekt