Publicerad: 2019-11-28

Mössebergsskolan växer

Från och med vårterminen 2020 flyttar eleverna i årkurs 6 tillbaka
till Mössebergsskolan. Behovet av mer utrymme har resulterat i en
helt ny byggnad på skolområdet. Här ska eleverna i årskurs 3 ha sin
hemvist och på eftermiddagen ska lokalerna användas av fritidshemmet
Diamanten.

rektorerna Maria Moensjö och Anna-Carin Setterberg.

Utemiljön vid den nya skolbyggnaden på Mössebergsskolan börjar bli klar. Den nya sittrappan/gradängen i trä blir förmodligen en fin mötesplats där eleverna kan hänga med varandra. – När treorna kommer tillbaka efter jullovet ska allt vara klart för inflyttning, intygar fr.v. rektorerna Maria Moensjö och Anna-Carin Setterberg.

Mössebergsskolan är kommunens största grundskola med cirka 520 elever och 70 skolpersonal.
I den nya byggnaden finns det plats för tre klasser i årskurs 3. Den är 620 kvm stor och smälter arkitektoniskt väl in med befintliga byggnader. Kostnaden beräknas till cirka 16 miljoner kronor.


− Elevantalet har ökat så vi är oerhört glada för den här satsningen, säger Maria Moensjö,
rektor på Mössebergsskolan. Den här veckan har vi haft slutbesiktning och veckan före jul
kommer möblerna.

Mössebergsskolan