Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-01-24

Det här är den nya skolorganisationen

profilbild skolorganisationen

En ny skolorganisation håller på att ta form och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.

Den nya skolorganisationen innefattar tre högstadieskolor årskurs 7-9, Platåskolan 7-9, Flobyskolan F-9, Gustaf Dalénskolan F-9 och elva F-6 skolor med fritidshem, Broddetorpsskolan, Centralskolan, Dotorpsskolan, Gudhemsskolan, Kinnarpsskolan, Kyrkerörsskolan, Odensbergsskolan, Mössebergsskolan, Vartoftaskolan, Vindängenskolan och Åsarpsskolan.

Det stora arbetet med att forma den nya skolorganisationen har involverat pedagoger, elever, rektorer och fackliga företrädare med flera. Ett av områdena är att ta fram funktionsprogram för både förskolan och grundskolan som visar på hur kommunens förskolor och skolor ska byggas för att innehålla de funktioner som är nödvändiga för elevernas och pedagogernas arbete. Funktionsprogrammen är grunden för alla kommunens nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnader av förskolor och skolor.

Läs mer om hela bakgrunden till skolomorganisationen.