Publicerad: 2019-12-13

Byggnyheter från Vindängen

Vindängen - bygget med stort V

Byggprojekt Vindängen - projektet med stort V!

Bygget på Vindängens skola löper på fint enligt tidplanen. Den första etappen av markarbetena är färdigställda där Skanska Väg och Anläggning berett marken för huset, lagt grunden för den blivande hämta/lämna-zonen och jämnat marken runt den kommande byggnaden.

Bygger på Vindängens skola

I det stora tältet på arbetsplatsen har det förtillverkats väggblock

Vidare är bottenplattan gjuten med gott resultat. Målet är att stålentreprenaden ska vara så gott som färdigt till jul för att vägg- och takarbeten ska kunna utföras under kvartal ett nästa år. Invändiga arbeten kommer då sedan att ta vid. Då kommer det även att vara många fler yrkeskategorier som verkar på arbetsplatsen så som rör, el, ventilation, plåt och målning. 

Byggnadsställning

Nu pågår montering av stålstomme och HDF-bjälklag med hjälp av mobilkranar

Byggare

Betongen pumpas ur betongpumpbilens slang och sedan slodar personalen för att få en jämn yta

Teamarbete Vindängens skolan

Partnering
- en grupp som når ett gemensamt mål

I slutet på augusti samlades representanter från de flesta företag och kommunavdelningar som ska medverka i Vindängsprojektet, för att gå från att vara olika parter till att bilda gruppen Projekt Vindängens skola.

Genom att på detta vis samla alla projektdeltagare för ett uppstartsmöte skapas de allra bästa förutsättningarna i detta partneringsamarbete. Deltagnarna bygger upp en enad bild och förståelse för projektet, verksamheterna och varandra vilket ger den bästa starten för gott samarbete.