Publicerad: 2019-12-13

Bygget av Kinnarps förskola fortskrider

Arbetsområde Kinnarps förskola

Just nu färdigställs utemiljön så att den ska vara färdig för barnen när den nya förskolan öppnas den 12 mars 2020.

Utvändigt arbetar markarbetare, snickare och asfalterare ihop. Invändigt så är det cirka 25 personer, både snickare och montörer - så det är full fart. Storköket är på väg in samtidigt som målare, mattläggare och undertak jobbar på ihop. Arbetarna håller på att sätta dörrar och pentryn så installatörerna ska hinna med sina jobb efter det. Efter jul så är det mer komplettering kvar såsom belysning, porslin och hyllor med mera. 

Så här ser tidsplanen ut

Vecka 50

  • Asfaltering

Vecka 51

  • Montage av utvändig trappa vid kök

Vecka 52

  • Bygget stängt för lite julledigt

Våren 2020

  • Förskolan är redo för att fyllas med skratt, lek och upptäckarglädje.

Arbetsplatsområde

Planen gäller från 2020-01-01 och tillsvidare

Arbetet fortskrider på Kinnarps förskola

Så här kommer det troligtvis att se ut resten av byggtiden.

Undvika olyckor

Med syftet och absoluta ambition att undvika olyckor är vår önskan att elever, personal
och övriga gång- och cykeltrafikanter håller sig utanför staketet till och från skolan. Denna plan för arbetsplatsen är ett levande dokument som revideras och uppdateras vid behov. Vi gör löpande avstämningar angående säkerheten på - och omkring - byggarbetsplatsen. Vi kommer genom Byggnytt, kommunens hemsida, anslag på byggarbetsplats och via skolan att hålla er uppdaterade med senaste versionen.

Kontakta oss vid problem

Tveka inte att meddela oss om något inte fungerar vid arbetsplatsen eller vållar problem. Känner du oro för något, hör av dig. Det är tillsammans vi skapar en trygg och säker miljö.

Vi kommer redovisa eventuell justering närmare slutbesiktning.

Stefan Danielsson
stefan.danielsson@falkoping.se
0515-88 51 80

Emil Sundberg
emil.sundberg@skanska.se
0702-27 73 27