Framtiden nästa. Ny skolorganisation

En ny skolorganisation håller på att ta form och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.

Här kan du hänga med på den fantastiska resan!

Karta byggnationer Trollet - första spadtag Spadtag Mössebergsskolan Förskolan Urd Kinnarps förskola spadtag Junibackens förskola Gustaf Dalénskolan Åsarps skola Platåskolan Vindängens skola byggs ut

Byggnationer, ny skolorganisation - Tecknen betyder: Kugghjul= Planerade projekt, Penna=Projektarbete pågår, Kugghjul med hjälm=Byggnation pågår, Bock=Byggprojekt färdigt. (Uppdaterad i april 2019)

Läs mer om våra kommunala byggprojekt