Pluttra - information till föräldrar

Information och hjälp

Pluttra är Falköpings förskolors digitala plattform för kommunikation mellan förskola och hem samt för förskolans dokumentation.

Föräldrainformationom PluttraPDF

Se gärna filmen nedan som beskriver hur Pluttra fungerar.

Youtube-länk till filmen om Pluttra:
På svenska
På somaliska

Pluttras egen Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster riktad till vårdnadshavare.

Syfte med Pluttra

• Bättre information/kommunikation mellan förskola-hem
• Likvärdiga förutsättningar via gemensamt verktyg
• Ökad delaktighet för föräldrar
• Underlag för utvecklingssamtalet
• Som underlag för samtal och reflektion med barnen och inom arbetslaget
• Som underlag för planering av verksamheten utifrån barnens behov och intresse
• Ge en bild av förskolans verksamhet

Appar till Pluttra

Till Pluttra finns en app för Android och IOS. Fördelen med dessa appar är att man kan få push-notiser. Sök på Pluttra i App Store eller Google play.

Inlogg

Som användare av Pluttra loggar man in på www.pluttra.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i en vanlig webbläsare i dator, surfplatta eller mobil.

Så här skapar du ditt personliga konto:
Förskolan skickar dig en inbjudan (en länk) till din e-postadress.
Du skapar ditt personliga lösenord (vilket du även själv kan ändra)
Du klickar sedan på Pluttraikonen och är nu inloggad i Pluttra.
Vid nästa inloggning går du till www.pluttra.selänk till annan webbplats

Kontakt


Björn Broberg
Utvecklingsstrateg

bjorn.broberg@falkoping.se

0515-88 53 01  

Barn- och utbildningskontoret Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

______________________________________________________________________________