Molekylen

Fristående förskola

Molekylen har en naturvetenskaplig inriktning med islamisk profil för att vi älskar att upptäcka, experimentera och utforska världen tillsammans med våra barn!

Vår förskola är öppen för alla barn och vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet i anpassade lokaler. Vi har ny lekutrustning på vår lekplats och stora ytor för barnen att leka på.

Förskolan består av tre avdelningar, Pilen för barn mellan 1-3 år och Bågen för barn 3-5 år och den tredje avdelningen heter Kotten.

Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet. Vi har personal som talar flera språk; svenska, engelska, arabiska, somaliska, kurdiska och urdu.

För oss är det viktigt att alla barn ska känna att de är en del av vårt svenska samhälle och att vi tillsammans kan bygga framtiden.
Barnens kulturella bakgrund är värdefullt för barnets identitets-utveckling. Därför lägger vi mycket vikt vid att bekräfta och stärka barnen.

Vi vill upptäcka världen med våra barn!

Välkommen till oss!