Äventyret

Förskolan Äventyret

Vi har egen kö och tillämpar kommunens maxtaxa.

Låt ditt barn följa med på ett äventyr hos oss!

På vår förskola ska barn och föräldrar känna sig välkomna, trygga och uppmärksammade. Barnens intressen, kreativitet och nyfikenhet uppmuntras och tillgodoses. Barnen ska känna en glädje och lust att lära och utvecklas. Låt ditt barn följa med på ett äventyr hos oss!

I Läroplanen 98/10 står det att vi i förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor. Vi ska ge barnen en förståelse för deras egen delaktighet i naturens kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle samspelar med varandra.

Vidare går att läsa i Läroplanen 98/10 att vi i förskolan ska sträva efter att barnen får en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 

Förskolan Äventyret

Äventyret ligger vackert beläget vid Mössebergssluttningen där en stor del av vår verksamhet bedrivs.

Förskolan består av tre grupper; Solstrålen, Regndroppen och Snöflingan. Det finns ca 50 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna.

Våra profiler är natur och hälsa då vi ser natur som en god lärandemiljö där läroplanens samtliga mål vävs in på ett naturligt sätt och hälsa som ett viktigt och aktuellt ämne som går hand i hand med vistelsen i naturen.

Vi främjar barns utveckling och lärande och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Viktigt för oss är att barn och föräldrar känner sig trygga, uppmärksammade och blir trevligt bemötta. För oss är ett gott samarbete mellan förskola och hem betydelsefullt.