Tider och Aktiviteter

Måndag  9-12.30 Öppen förskola för alla med barn 0-6 år, kl 11 sångstund

Tisdag   9-12.30 Öppen förskola för alla med barn 0-6 år, kl 11 sångstund

Onsdag Föräldragrupp

Torsdag 10-12.30 Babycafé för alla med barn 0-1 år, kl 11 sångstund

Fredag  9-12.30 Öppen förskola för alla med barn 0-6 år, kl 11 sångstund

Tider och aktiviteter kan förändras. Vi meddelar förändringar på Familjecentralens anslagstavla,hemsida eller facebook