Tematräffar

Kurs i Första hjälpen
   

Röda korset ordnar en grundkurs i barnolycksfall där du lär dig bl.a. att

  • undvika olycksfall
  • skapa fria luftvägar
  • placera ett medvetslöst barn i framstupa sidoläge
  • ge första hjälpen vid sårskador

   
En lärare från Röda korset håller i kursen på Familjecentralen.
    

Är du intresserad?

Kontakta Helena Blom, Familjecentralen
0515-88 54 18
helena.blom@edu.falkoping.se