Hur beräknas väntetiden?


Kö till förskoleverksamhet och plats

• Barnets placering i kö startar tidigast fyra månader innan önskat placeringsdatum.

• Barnets födelsedatum styr turordningen i kön. Yngre syskon får samma köplacering som det äldsta syskonet som är placerat eller aktuell för placering.

• Om placeringserbjudandet inte besvaras inom svarstiden, tas barnet ur kön.

• Platsgarantin på fyra månader gäller för plats i förskola inom kommunen, inte för en specifik förskola.

• Om familjen har obetald barnomsorgsavgift kan köanmälan göras, men plats erbjuds först när skulden är reglerad.

• Om möjlighet finns får syskon till placerade barn plats på samma förskola.