Barn till arbetssökande

Arbetsökande och föräldralediga får lämna sina barn på förskolan 15 timmar per vecka, utom
de 2 semesterstängda veckorna på sommaren.