Avgifter, förskola

Maxtaxa från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.

Förskola

 

% av inkomst

Dock högst...

Barn 1

3%

1 382 kr

Barn 2

2%

922 kr

Barn 3

1%

461 kr


Fritidshem

 

% av inkomst

Dock högst...

Barn 1

2%

922 kr

Barn 2

1%

461 kr

Barn 3

1%

461 kr

 

Barn nr 1 = yngsta barnet
Barn nr 2 är alltid barn 2 oavsett förskola 1-5 år eller fritidshem

  • Högsta sammanlagda taxa är, per månad: 2 765 kr
  • Avgiften betalas 12 månader per år - Avgiften ändras inte vid semester,
    sjukdom mindre än 14 dagar eller annan frånvaro.

_______________________________________________________________________________