Allergier


Några allergianpassade förskolor finns inte. Varje verksamhet anpassas efter behov så långt det är möjligt.