• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Förenklad information - arabiska, somaliska, engelska

Förskola och fritidshem

Förskola (1-5 år) och fritidshem (6-12 år)

Vi kan erbjuda ert barn plats:

 • När ni arbetar och studerar
 • Om ni är arbetslösa
 • Om ni är föräldralediga och vårdar annat barn

Ansökan

Ni kan ansöka på webbenlänk till annan webbplats.

Ansökan ska göras minst 4 månader innan ni behöver plats i förskolan.

Schema

Ni måste lämna ett schema, är ni skriver vilka tider ni arbetar eller studerar. Ni kan skriva schemat i datorn eller prata med personalen på förskolan eller fritidshemmet.

Avsluta barnomsorg

Två månader innan ert barn ska sluta, måste er förskola få reda på detta. Ni kan avsluta er barnomsorg i datorn.

Öppen förskola

Det finns en öppen förskola på Familjecentralen. Här kan ni läsa mer om Familjecentralen: falkoping.se/familjecentralenlänk till annan webbplats

Betalning

Ni betalar avgift för barnomsorg 12 månader per år. Om ni inte betalar, blir ni av med platsen. Kommunen har maxtaxa.

Kostnad

Förskolan: Ni betalar 3 % av er inkomst
Fritidshem: Ni betalar 2 % av er inkomst

Vad är inkomst?

Inkomst är allt som ni betalar skatt på.

 • Lön
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd
 • Lön vid Instegsjobb och nystartsjobb
 • Pension (Ej barnpension)
 • Vårdbidrag för handikappade barn
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

När ska ni lämna uppgifter om familjens inkomster?

 • Innan barnet börjar i förskola eller fritidshem
 • När er inkomst ändras
 • När familjen förändras
 • När kommunen kräver

Betalade ni rätt avgift?

Falköpings kommun kontrollerar att ni betalt rätt avgift. Den uppgift om inkomst som ni lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket.

Vi justerar om det blivit fel. Har ni betalt för mycket får ni pengar tillbaka. Har ni betalt för lite får ni en räkning som ni ska betala inom 30 dagar. Kontrollen görs efter två år.