Familjecentralen

– en mötesplats för föräldrar och förskolebarn

Rektor Ulrika Folkesson är på Familjecentralen tisdag den 4 februari kl 10-12 och informerar och svarar på frågor om förskolan.

Familjecentralen vill ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd. Här kan du få råd, tips och idéer av både förskollärare, BVC-sköterskor, MVC-barnmorskor, psykolog och socionomer.
    
Familjecentralen är också ett informations- och kunskapscentrum. Vi ordnar tematräffar och kurser där du kan få kunskap om babymassage, barns utveckling, hur det är att vara förälder m.m.

Barn- och utbildningsförvaltningen     

Öppna förskolan

Till Öppna förskolan kan du som förälder komma med ditt/dina barn och träffa andra föräldrar och barn. Du kan sitta ner och prata, dricka kaffe medan barnen leker. Du ansvarar för ditt/dina barn och deltar själv i verksamheten.
     
Varje dag har vi någon gemensam aktivitet som t.ex. sång, rytmik eller sagoläsning.
    
Ni behöver inte anmäla er och det kostar inget att vara på Öppna förskolan. Fika serveras till självkostnadspris. 
         
Öppettider
måndag kl 9-12.30 för alla med barn 0-6 år
tisdag kl 9-12.30 för alla med barn 0-6 år
torsdag kl 10-12.30   Babycafé för alla med barn upp till 1 år
fredag kl 9-12.30 för alla med barn 0-6 år

Samordnare/Förskollärare Helena Blom   

0515-88 54 18                                                                                       familjecentralen@falkoping.se

Socialförvaltningen

Föräldrastöd på Familjecentralen

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då kan du och din familj få stöd i er familjesituation. Du som har barn/ungdomar i åldrarna 0-18 år är välkommen att ta kontakt. 

Familjepedagog Martina Svensson
0515-88 53 91                                                                                     

martina.a.svensson@falkoping.se 

Faderskapsbekräftelse

Torsdagar mellan kl 10-12 är Marita Henriksson på Familjecentralen. Fastställande av faderskap skrivs enligt överenskommelse.

Bokning av tid 0515-88 53 20

Primärvården

0515-870 00 

Barnavårdscentralen

BVC syftar till att främja hälsan som rör barns tillväxt och utveckling samt förebygga ohälsa. BVC har sin mottagning förlagd på vårdcentralen men vid vissa tillfällen på Familjecentralen.  

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen har som mål att arbeta med hälsoövervakning under graviditet, föräldrautbildning och preventivmedelsrådgivning. Vi medverkar i Familjecentralens arbete främst via våra föräldragrupper.