En dag på fritids

En dag på fritids består av morgon och eftermiddagsfritids. Många av våra barn kommer både på morgonen och eftermiddagen.

På morgonen har vi lugna aktiviteter för att barnen ska få en bra start på dagen. Efter skolan är det blandade aktiviteter, både ute och inne. Leka i dramarummet/musikrummet, legorummet, kuddrummet, måla, rita, leka med barbies, hästar, bilar, plusplus, pyssla med mera som uppskattas.

Samling

Varje dag efter skolan har vi samling med frukt. Då är barnen antingen uppdelade i olika grupper klassvis eller gemensam storsamling. Detta för att få en liten pause mellan skola och fritids och landa i fritidsverksamheten.

Utelek

Vi försöker vara ute varje dag, antingen direkt efter skolan eller efter mellanmålet.

Vi har också en stor härlig utegård där barnen leker.

En dag i veckan går vi till vår skolskog i Hasselbackarna. Vi har också tillgång till Flobyskolans idrottshall några gång/vecka där barnen får turas om att pröva olika bollsporter och lekar. Övriga barn får välja mellan lek eller skapande.

Månadens grattis

Sista fredagen i varje månad samlar vi de barn som fyllt år och som vill bli uppvaktade. De får välja en gemensam födelsedagssång som övriga barn och pedagoger sjunger för dom. Vi avslutar gratulationerna med en mugg popcorn.

Måltider

Frukost - vi äter frukost kl. 7.50

Mellanmål - vi äter mellanmål kl. 14.30

Öppning och stängningstid

Fritids öppnar kl. 06.15 och stänger kl.18.30.

Vi har öppet alla lov och lovdagar förutom v.29 och 30 samt kompetensutvecklingsdagar. Se läsårsdata, Falköpingskommun, Flobyskola och fritidshem.

Vid behov av barnomsorg v.29-v.30 finns alltid ett öppet fritidshem i kommunen som ni får ansöka om vid behov.