6. Fritidshemspersonal Floby/Odensberg

 

Floby fritidshem tel: 0515-88 65 92

Kerstin Johansson  
kerstin.augustsson@edu.falkoping.se

Kalle Nordén
kalle.norden@edu.falkoping.se

Carolina Beifeldt
carolina.beifeldt@falkoping.se

Roger Lindberg
roger.lindberg@falkoping.se


Odensbergsskolans fritidshem tel: 0515-88 66 62


Julius Andersson
julius.andersson@falkoping.se

Debora Josefsson
debora.josefsson@falkoping.se

David Svensson
david.svensson@falkoping.se

Kristoffer Wallén
kristoffer.wallen@falkoping.se