VISA-Plan för Studiegården

(Vägledning inför studier och arbetsliv)

 
Strategi

Att ge förutsättningar för eleverna att få en inblick i olika verksamhetsområden inom såväl servicesektor som tillverkningsindustri. Detta sker genom ett antal kvalitativa företagsbesök samt till möjlighet att genomföra ett antal besöksdagar hos utvalda företag.

För Studiegårdens elever som går år 7-9 är det av stor vikt att få inblick i vad olika yrken innebär och vilka kunskaper som krävs och olika alternativ som finns inför gymnasievalet. Besöksdagarna utformas utefter vars och ens förutsättningar där handledaren har insikt i elevens behov.
                     
Eleverna i år 7 deltar i företagsbesöken och ev. någon besöksdag.
Målet är att samtliga elever i år 8 ska vara på praktik minst 3 dagar
Elever i år 9 ges möjlighet att vara på praktik minst en vecka.
 
Under år 8 och år 9 har vi tät kontakt med studie- och yrkesvägledare. Denne kan ge våra elever följande service:
 

 • Besök på gymnasieskolan redan under år 8
 • Elevarbete i grupp
 • Enskild information angående gymnasiets olika program elev —vårdnadshavare - SYV
 • Enskilda besök med SYV, flera om så önskas.

 
Vi uppmuntrar dessutom våra elever med vårdnadshavare att delta i de informationskvällar som gymnasiet erbjuder.


 

Så här går vi vidare

 
När eleverna genomfört sina dagar ska erfarenheterna redovisas i någon form beroende på elevens förutsättningar. Eleven väljer att redovisa i PowerPoint, Skriftlig/muntlig berättelse etc.
Att ta reda på under praktikdagarna som ligger till grund för redovisningen:

 •   Företagets namn
 •   Vad tillverkas eller utförs om det gäller ett serviceyrke
 •   Vilka material arbetar man med
 •   Vilka är kunderna
 •   Antal anställda
 •   Omsättning/år
 •   Vad krävs för utbildning/erfarenheter för att få jobb
 •   Ingångslön
 •   Arbetsuppgifter
 •   En vanlig dag på jobbet
 •   Arbetsmiljö
 •   Positiva och negativa erfarenheter under "mina dagar" på arbetsplatsen
 •   Vad är det som gör att de anställda trivs

  
Utvärdering och eventuell revidering av VISA-planen utförs vid varje läsårs slut.