Schema

Slöjd/teknik har eleven 2 veckor av 3 enligt ett rullande schema: 1:a veckan slöjd/teknik förmiddag teoretiska lektioner eftermiddag. 2:a veckan teoretiska lektioner förmiddag slöjd/teknik eftermiddag. 3:e veckan teori heldag.

 

 

 

 

 

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.00-8.15

Frukost/Samling

Frukost/Samling

Frukost/Samling

Frukost/Samling

Frukost/Samling

8.15-8.55

Lektion

Lektion

Lektion

Sl

Lektion

8.55 -9.40

Lektion

Lektion

Lektion

Sl

Lektion

9.40-10.00

Rast

Rast

Rast

Rast

Rast

10.00-10.35

Lektion

Lektion

Lektion

Sl

Lektion

10.35-11.10

Lektion

Lektion

Lektion

Sl

Lektion

11.10-11.50

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.50-12.25

Lektion

Lektion

Lektion

Sl/Tk

IDROTT

12.25-13.00

Lektion

Lektion

Lektion

Sl/Tk

IDROTT

13.00-13.20

Rast

Rast

Rast

Rast

Rast

13.20-13.55

Lektion

IDROTT

Lektion

Sl/Tk

 

13.55-14.30

Lektion

IDROTT

Lektion

Sl/Tk