Historik


1969     Paul Claesson startade en liten undervisningsgrupp på
              Fredriksbergsskolan.

1971      Personalen utökades med Jan-Åke Lind.

1985      Ingmar Bergviken började på Studiegården.

1988      Elever från hela Falköpings kommun kan gå i Studiegården.

1995      En fritidsledare, Roger Lindberg, anställdes.

1996      Studiegården flyttade från Fredriksbergsskolan till
               Ållebergsvägen i nya lokaler.
               En deltidstjänst i teknik och slöjd tillkom.

1997      Paul Claesson gick i pension, Pål Gyllensvaan efterträdde.

1999      Lars Waller, ny teknik- och slöjdlärare, anställdes.

2001      Jonas Widing anställdes som ny fritidsledare.

2004      Thomas Johansson efterträdde Ingmar Bergviken som gick i
               pension.

2009      Mats Gustavsson efterträdde J-Å Lind som gick i pension.


2013      Studiegården flyttar verksamheten från Ållebergsvägen
               till Olof Andersgården och nya lokaler

2016 Roger Lindberg efterträder Lars Waller som slutar.

2017 Lena Johansson anställs som Resurskolepedagog