Särskilda undervisningsgrupper

Elever från kommunens samtliga grundskolor har möjlighet att, efter särskild utredning, få sin skolgång förlagd till någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper.
   
Lilla Fredriksberg, vänder sig i huvudsak till elever i år 1-6 och Studiegården riktar sig till elever
i främst år 7-9.
   
De särskilda undervisningsgrupperna arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Arbetet sker i liten grupp och personaltätheten är stor. Eleverna har hela sin skoldag förlagd till den särskilda undervisningsgruppen. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men mycket tid läggs också på andra aktiviteter, till exempel temaarbete, studiebesök och praktik.
   
Som regel deltar också eleverna någon/några lektioner i verksamheten på sin ordinarie skola. Strävan är att eleverna skall kunna återgå dit efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.

Särskilda undervisningsgrupper

Lilla Fredriksberg
Slötagatan 4
521 44 Falköping
0515-88 54 36

 
Studiegården
Ardennergatan 9
521 34 Falköping
0515-88 54 31