Specialpedagogiskt Centrum

Verksamhetschef

Margareta Högberg

Verksamhetsledare

Ulrica Holm Wallander
Elin Wikström, Centrum för flerspråkighet

Skoladministratör

Monica Gregner

Kompetensteam

  • Skolpsykologer
  • Specialpedagoger
  • Skolläkare
  • Logopeder
  • Ungdomsassistent

Särskilda undervisningsgrupper

  • Lilla Fredriksberg
  • Studiegården