Specialpedagogiskt Centrum

Verksamhetschef

Margareta Högberg

Verksamhetsledare

Ulrica Holm Wallander, barnhälsa
Elin Wikström, Centrum för flerspråkighet

Skoladministratör

Monica Gregner

Kompetensteam

  • Skolpsykologer
  • Specialpedagoger
  • Speciallärare
  • Skolläkare
  • Skologoped
  • Stödteam
  • Skolteam

Särskilda undervisningsgrupper

  • Lilla Fredriksberg
  • Studiegården