Mål

Huvudmålet med verksamheten är att göra eleven så motiverad och väl förberedd som möjligt för en återgång till den ordinarie klassen och även att öka måluppfyllelsen i skolans samtliga ämnen.

Andra mål som vi också strävar efter är:

  •  Att öka självförtroendet
  •  Att öka motivationen för skolarbetet
  •  Att känna tillfredsställelse med sitt arbete
  •  Att uppmuntra till självständighet och
  •  Ansvarstagande
  •  Att verka för social utveckling
  •  Att tillsammans med eleven, vårdnadshavare och ordinarie klasslärare arbeta för en positiv utveckling av elevens hela situation