Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskorna utgör tillsammans med kommunens skolläkare den medicinska delen i elevhälsan och arbetar under sjukvårdssekretess. Alla elever inom grundskolan och gymnasiet erbjuds skolhälsovård.

Skolläkaren kontaktas via skolsköterskan.

En av skolsköterskans viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Lämna din synpunkt

Elevhälsans medicinska insats – Skolhälsovården välkomnar dina synpunkter (beröm, klagomål och förslag). Dessa är viktiga i vårt förbättringsarbete. Så här kan du lämna dina synpunkter och förslag:

 

Skolsköterskor

Ann-Marie Andersson

Gustaf Dalénskolan, Broddetorpsskolan

0515-88 63 42

ann-mari.andersson@falkoping.se


Ewa Gustafsson

Centralskolan

0515 88 54 65

ewa.gustafsson@falkoping.se


Birgitta Hermansson

Floby skola, Odensbergsskolan

0515-88 65 87

birgitta.i.hermansson@falkoping.se


Linda Jonasson

Kyrkerörsskolan

0515-88 50 06

linda.jonasson@falkoping.se


Marie Jonsson

Åttagårdsskolan, Ållebergsgymnasiet

0515 - 88 61 13

marie.jonsson@falkoping.se


Lena Johansson

Dotorpsskolan, Vindängens skola

0515- 88 53 83

lena.f.johansson@falkoping.se


Susanne Karlsson

Ållebergsgymnasiet

0515 -88 62 07

susanne.karlsson@falkoping.se


Vivianne Paulsson

Vartoftaskolan, Åsarpsskolan, Åsle skola

0515-88 65 29

vivianne.paulsson@falkoping.se


Annika Roslund

Gudhemsskolan, Kinnarpsskolan

0515-88 65 03

annika.roslund@falkoping.se


Gun Stensson

Mössebergsskolan

0515 88 54 78

gun.stensson@falkoping.se


Ulla Wilsson

Ållebergsgymnasiet, Gymnasiesärskolan

0515- 88 60 17

ulla.wilsson@falkoping.se