Skolskjuts

Elev i grundskolan är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen placerat eleven i överstiger:

2,5 km för elev i årskurs F-3

3 km för elev i årskurs 4-6

3,5 km för elev i årskurs 7-9

6 km för Gymnasieelever

Våra riktlinjer för skolskjuts för Falköpings kommun

Höstterminen 2018


Kartor och tidtabeller

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om skolskjuts.pdf 127.6 kB 2014-06-18 08.47
Handläggning av gymnasiets elevresor.pdf 80.3 kB 2010-09-16 13.08
Kontakter skolskjutsar läsåret 2017-2018.pdf 319.8 kB 2017-08-07 15.04
Information om skolskjuts inför läsåret 2018-2019.pdf 402.6 kB 2018-06-20 08.29
Turkartor inturer Floby Odensberg.pdf 3.4 MB 2018-08-16 16.27
Turkartor inturer Gudhem Broddetorp.pdf 2.2 MB 2018-08-16 16.27
Turkartor inturer Gustaf Dalénskolan.pdf 1 MB 2018-08-16 16.27
Turkartor inturer Kinnarp.pdf 1.3 MB 2018-09-07 11.35
Turkartor inturer Vartofta Åsle.pdf 2.9 MB 2018-10-01 09.16
Turkartor inturer Åsarp Kinnarp.pdf 2.6 MB 2018-08-16 16.27

Blanketten "Ansökan om skolskjuts" används:

• Då sökande kan åberopa särskilda trafikförhållanden eller varaktigt
funktionshinder (längre än 12 veckor). Vid funktionshinder bifogas läkarutlåtande.

• Då skolskjuts ansöks på grund av att elev bor växelvis på två adresser inom kommunen. Ansökan kan endast göras om eleven går på anvisad skola. Det vill säga den skola som gäller för elevens folkbokföringsadress.

• Då annan orsak åberopas.

Elevresor gymnasieskolan