Antal elever vid Ållebergsgymnasiet

Läsåret 2018/19
Preliminära siffror - antagning pågår!

PROGRAM

Åk 1

Åk 2

Åk 3

TOTALT

2018-08-16

Barn- och fritidsprogrammet

24

20

28

72

Bygg- och anläggningsprogrammet

16

14

14

44 

Ekonomiprogrammet

49

40

39

128

El- och energiprogrammet

14

15

11

40

Estetiska programmet

10

9

9

28

Fordons- och transportprogrammet

16

15

10

41 

Handels- och administrationsprogrammet

19

19

12

50 

Industritekniska programmet

15

12

10

37 

Naturvetenskapsprogrammet

30

30

26

86

Samhällsvetenskapsprogrammet

45

48

49

 142

Teknikprogrammet

50

39

31

 120

Vård- och omsorgsprogrammet

16

16

15

 47

Summa nationella gymnasieprogram

304

277

254

 835
     
 Introduktionsprogram
Antagnings pågår...
    

IM Individuellt alternativ

  37 17 

IM Preparandutbildning

  10 4 

IM Programinriktat individuellt val

 4 2 2 

IM Språkintroduktion

  47 45 

IM Yrkesintroduktion,

  6 3 

Summa introduktionsprogram

 (72) 102 71 
   

TOTALT ANTAL ELEVER

 379
 325 

* IM= Introduktionsprogram