Kontakt Yllestad förskola

Yllestad förskola

521 95 Kättilstorp

Förskolechef
Ami Millqvist

Barnomsorgskontor
0515-88 56 00
barnomsorg@falkoping.se


Skoladministratör
Linda Uddenstig
0515-88 65 20
linda.uddenstig@falkoping.se

Telefon förskolan    
Nedervåning: (Ring hit i första hand)
0515-88 66 38

Övervåning:
0515-88 66 37

Mobiltelefon:
0767-85 76 54